right-banner

Gói vay thế chấp giấy tờ

  1. Gói vay thế chấp giấy tờ.

–        Số tiền tối đa: 5 triệu đồng

–        Thời gian vay tối thiểu: 10 ngày

–        Thủ tục vay: Đặt lại các giấy tờ gốc dưới đây:

+ Chứng minh thư nhân dân

.+ Thẻ sinh viên.

+ Đăng ký xe máy.

+ Hợp đồng thuê nhà.

+ Giấy đăng ký tạm trú tạm vắng.

637 views